Colle del Nivolet - 2612 metres
Nivolet
     photo thanks to: Marco Buffa