Tre Cime di Lavaredo - 2320/2344/2454 metres
Tre Cime - title photo
     photo by: Francis